MODERNIZACE PROVOZOVNY OCELOT

Je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo žádosti: 18/002/19210/120/069/003231

 EU  LOGO Dotace

Cíl:

Cílem projektu je pořízení CNC horizontálního soustruhu, který povede ke zvýšení produktivity přesnosti,
zvýšení kvality a konkurenceschopnosti podniku a dále nový tepelný zdroj s automatickým chodem pro správný a bezporuchový chod stroje.

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -

Image 4 -